Generalforsamling 2020

Referatet fra generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til kontor@haandarbejdsskolen.dk


Indkaldelse til Generalforsamling

Håndarbejdsskolen i Ringsted

Fredag den 28. februar 2020 kl. 13.30
Hyldegården, Cafeen på første sal, 4100 Ringsted

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved Elin Hermansen
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Linda Kruhøffer, Hanne Johnsen, Alis Mogensen, Merete Buchwald
8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Per Hermansen, Karsten Kongsted
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag 21. februar.

Håndarbejdsskolen giver kaffe og kage.

Ringsted den 31. januar 2020
Bestyrelsen

 

dof