Tips og vejledninger

Sådan tager du mål

http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/information/sider/saadantagerdemaal.htm


Sådan du finder rundt i dine symaskinenåle

Symaskine nåle.jpg

symaskinenale.jpg

vingnål.jpg


Opdateret 16. juni 2021

dof